OGiV L Batterien

Batterien für Anwendungen nach VDE0108; VDE0100 Teil 718
Elektrolyt in Vlies gebunden (Absorbent Glass Mat, AGM)
OGiV LongLife-Baureihe L (Design Life nach Eurobat 10-12 Jahre)

RPower Typ

Kap. Ah C 20

Last-Strom 1-stdg. [A]

Last-Strom 3-stdg. [A]

Last-Strom 8-stdg. [A]

OGiV 1252 L

5,2

2,9

1,3

0,6

OGiV 1272 L

7,2

4,3

1,8

0,8

OGiV 12120L

12,0

7,1

3,1

1,3

OGiV 12170L

17,0

9,9

4,1

1,9

OGiV 12260L

26,0

15,0

6,6

2,9

OGiV 12280L

28,0

16,6

6,7

3,1

OGiV 12330L

33,0

19,0

8,3

4,0

OGiV 12400L

41,0

23,7

10,0

4,8

OGiV 12450L

45,0

24,6

10,8

5,4

OGiV 12500L

52,0

26,4

12,8

5,9

OGiV 12550L

57,0

32,8

14,2

6,6

OGiV 12600L

63,0

34,5

15,0

7,2

OGiV 12650L

68,0

37,4

16,2

7,8

OGiV 12750L

79,0

43,1

18,7

9,0

OGiV 12800L

84,0

47,4

19,6

9,6

OGiV 12900L

95,0

51,7

22,5

10,8

OGiV 121000L

106,0

59,3

25,5

12,0

OGiV 121100L

116,0

63,2

27,5

13,2

OGiV 121200L

124,0

71,2

29,9

14,4

OGiV 121340L

140,0

79,3

32,8

16,1

OGiV 121500L

156,0

88,9

38,2

18,0

OGiV 121800L

187,0

95,1

46,0

21,1

OGiV 122000L

204,0

119,0

52,4

24,0

OGiV 122600L

264,0

149,0

61,7

30,0